Vezetőség

Hajnóczi Kristófné Barabás Orsolya

barabas.orsolya@biairefi.hu

igazgató

Biatorbágyon nőttem fel, gyermekkorom óta tajga vagyok a Biai Református Gyülekezetnek. Férjemmel 3 fiúgyermeket igyekszünk Isten útjára nevelgetni. Két kisebb fiunk még Iskolánk tanulója. Diplomáimat a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakán (2003), illetve a Debreceni Református Egyetem vallástanár szakán (2006) szereztem. 2017-ben OKJ-s segédkönyvtáros képzést végeztem, 2022-ben pedig a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemen diplomáztam, mint közoktatási vezető. Nemcsak a tananyag átadása fontos a számomra, hanem az is, hogy eszköz lehessek az Isten kezében az Ő végtelen szeretetének és kegyelmének a megismeréséhez. „Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.” Zsoltárok 86:11


Gór Nóra

gor.attilane@biairefi.hu

igazgatóhelyettes

Több mint 30 év gyakorlattal rendelkezem. Több ízben és több éven át vezettem szakmai munkaközösségeket. Tanóráimat az élményközpontúság, kooperativitás és az IKT-eszközök használata jellemzi. Osztályfőnökként elsődleges feladatomnak azt tartom, hogy szeretetteljes, egymást elfogadó és tisztelő közösséget építsek. Munkám minden területén arra törekszem, hogy a gyerekeket elvezessem arra az ismeretre és felismerésre, amely Isten és embertársaik szolgálatához vezet. Ahogy Pál apostol mondja, minden értelem és bölcsesség Krisztusban van elrejtve.


Praszlerné Csete Rozália

praszlerne.csete.rozalia@biairefi.hu

gazdasági vezető

Férjemmel és 2 iskolás fiammal Etyeken élünk. Családommal a Biai Református Gyülekezetbe járunk. 2 éve dolgozom az iskolában, az iskola gazdasági ügyeit intézem.Nagyon hálás vagyok Istennek, amiért kegyelmében részesített és igazgatja utaimat. „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.” Ézsaiás 43,2


Osztályfőnökök

Tanítók, tanárok

További munkatársaink