Tanítók, tanárok

Bagyinszki Ádám

bagyinszki.adam@biairefi.hu
testnevelés, gyógytestnevelés, gyógypedagógus

Gyerekkoromtól a mozgás és az aktív életmód szerelmese vagyok, melyet szüleim tápláltak belém. 14 sportágban versenyszerűen vettem részt, magasugróként válogatott atléta voltam. A Testnevelési Egyetemen, majd az egri tanárképzőn szereztem testnevelőtanári diplomát. 8 éven keresztül dolgoztam a Gyengénlátók Általános iskolájában, ahol Csörgőlabda edzőként is tevékenykedtem a mindennapos testnevelés órák mellett.
A TSMT-vel 2005-ben ismerkedtem meg Lakatos Katalin által vezetett képzéseken. Azóta több alkalommal frissítettem ismereteimet ezen a területen. Saját fejlesztőműhelyt hoztunk létre feleségemmel, ahol a mozgásérzékelés feladatköreit a mászófalra tervezett feladatokkal bővítettem. Csoportos iskolaelőkészítést és sérült gyerekekkel való foglalkozásokat vezetünk. Testnevelő tanárként 15 évet töltöttem az oktatásban. Fejlesztőpedagógusként szenzomotoros fejlesztéseket tartok a Refis gyerekeknek, külső helyszínen.


Bagyinszkiné Bizánc Andrea

bagyinszki.andrea@biairefi.hu
gyógypedagógus, gyógytestnevelés

Testnevelő tanárként és gyógytestnevelő tanárként végeztem a Magyar Testnevelési Egyetemen. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán gyógypedagógus diplomát szereztem. Testnevelőtanárként, gyógytestnevelőként éveket töltöttem az oktatásban. Korai fejlesztéssel, pedagógiai szakszolgálatnál és saját fejlesztő műhelyben foglalkoztam. Budaörsön szertorna edzéseket szerveztem és versenyeztettem leány csapatokat, magam is szertornáztam 10 éven keresztül. Szeretem a mozgást és fontosnak tartom a felnövekvő generációval felismertetni, hogy ez a lételemünk. Nagycsaládos édesanya vagyok, férjemmel öt gyermekünk van. A Refiben 3. éve gyógypedagógusként dolgozom. A normál intelligenciájú gyermekek fejlesztésével foglalkozom, ha a gyermek valamilyen oknál fogva teljesítményében elmarad korától illetve kortársaitól. Feladatom a lemaradás okainak feltárása és a fejlesztő foglalkozások levezetése. A gyógytestnevelés célja, a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küzdő tanulók testnevelés eszközeivel történő speciális ellátása.


Bencze Bálint

bencze.balint@biairefi.hu
Történelem, angol, hon és népismeret

Pátyon nevelkedtem egy református pedagógus családban, és jelenleg is itt élünk feleségemmel, aki szintén gimnáziumi tanár. Történelemmel gyerekkorom óta foglalkozom, míg az angol nyelv tinédzserként került közel hozzám. Diplomámat 2022 nyarán szereztem meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd ezt követően lettem pályakezdő tanár Biatorbágyon.


Bimbóné Török Gabriella

bimbone.torok.gabriella@biairefi.hu
Napközis tanító

Református családba születtem Erdélyben, ami egyben a magyarságot és az összetartozást is erősítette bennünk. Ugyanakkor még nagyobb örömet okozott a templomba járás, az éneklés, Isten igéje és természetes volt a szívemben az Istenfélelem. Felnőttként értettem meg, hogy Isten Igéjére építeni az életünket a legmegbízhatóbb, a legnagyobb biztonságot adó életforma. Megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan iskolában dolgozhatok, amelyben a munka a gyerekkoromban megismert értékek mentén folyik, és remélem, hogy mindez az itt oktatott gyerekek számára is erős alapnak bizonyul.


Kiss Baranyiné Szilágyi Dóra

szilagyi.dora@biairefi.hu
művésztanár

Hódmezővásárhelyen nőttem fel, egy nagy művészeti múlttal rendelkező alföldi városban. Általános iskolai festőművész tanárnőm megismertetett az alkotás varázslatával, melytől a mai napig nem szakadtam el. Boldog ember vagyok, mert rajzolok, festek és ezt a tudást átadhatom a rám bízott gyermekeknek. Hiszem, hogy a pedagógus pálya felé Isten irányított, s azóta is bátorít és fogja a kezem. Alkotóművészként aktív tagja vagyok a Keszi-Art Egyesületnek. Célom, hogy diákjaim örömmel alkossanak, érezve segítő támogatásomat, hiszen a gyermekek a legnagyobb művészek, mert a szívükből rajzolnak.
Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert)


Kontra Imréné Réka

kontraimrene.reka@biairefi.hu
hittan, technika, környezetismeret, egyházi ének, napközi

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme…”(Péld. 1:7)
Kétgenerációs lelkészcsaládban nőttem fel, Isten igéjének légkörében. Szüleim hitét, szeretetét, drága örökségként őrzöm és igyekszem tovább plántálni. Isten három fiúgyermekkel és egy kislánnyal áldott meg, akiket a kapott hitbeli örökségben nevelünk férjemmel, nagy örömmel. Hálatelt szívvel tanítok ebben a református iskolában, ahol a szülők, a gyülekezet imádságát, áldozatkészségét és szeretetét nap, mint nap megtapasztalhatom.  Szeretném, ha Isten szeretetének, kegyelmének, dicsőségének fényét tükrözhetném, a reám bízott gyermekek életével együtt. SOLI DEO GLORIA!


Kovács Milán

testnevelés


Lebics Ferenc Károly

kémia


Lebicsné Szőts Andrea

informatika, fizika


Márkusné Szanyi Rita

szanyi.rita@biairefi.hu
Matematika

Tanár

 


Máté Judit Eszter

mate.judit.eszter@biairefi.hu
magyar nyelv és irodalom, dráma

Református lelkészcsaládban nőttem fel. Kecskeméti refis éveim után a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem diplomát magyar-magyar mint idegen nyelv szakon.  2016-ban költöztünk Etyekre, ahol már az általános iskolás korosztály tanítása lett a hivatásom a korábbi felnőttoktatási tapasztalatok után. Időközben a hitoktatásba is beletanultam, amit szintén nagy örömmel végeztem az elmúlt években.  Szerettem volna református egyházi fenntartású intézményben dolgozni, ezért
nagyon hálás a szívem, hogy az idei tanévtől lehetőséget kaptam az iskolában  magyarórák tartására. Gyermekeink az iskola tanulói, és rajtuk keresztül évek óta látom, hogy a bibliai „jelmondat” (Mt 5,16) szerint tanítják, terelgetik a gyermekeket a kollégák. Igyekszem én is ezt képviselni a tanév során, hogy a gyermekek megtapasztalhassák: „(..) éneklem majd a Te nevedet szüntelen” (Zsolt 61,9).


Molnár Judit

molnar.judit@biairefi.hu
rajz, technika, környezet, napközi

A Biai Református Gyülekezet tagjaként nagy öröm számomra, hogy iskolánk egyik napközis csoportját vezethetem. Diplomámat 2009-ben szereztem a győri Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolán.
Fontosnak tartom, hogy a gyermekek ne csupán ismereteiket, tudásukat gyarapítsák, hanem Istent félő, hazájukat szerető felnőttekké váljanak.


Molnárné Kis Irén

molnarne.kiss.iren@biairefi.hu
nyelvtan , irodalom, felvételi előkészítő, tanulószoba

Több, mint negyven éve tevékenykedem, mint pedagógus vidéken és a fővárosban, beosztottként és vezetőként is. Volt szerencsém együtt munkálkodnom komoly szaktekintélyekkel, akik követendő mintát mutattak a hivatás tudatom kialakításában. Hiszem hát, hogy a munkám csak akkor lehet eredményes, ha a tiszteletet érdemlő szakmai tudás párosul a gyermekszeretettel.


Dr. Ormándlaky Karola

ormandlaky.karola@biairefi.hu
angol

Bicskén nőttem fel, a hit útjára anyai nagyszüleim tereltek egészen kicsi korom óta, és ez azóta is meghatározza az életemet. Férjemmel 2014-ben költöztünk Biatorbágyra, 3 kisgyermekünk van. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Biai Református Általános Iskolában taníthatok angol nyelvet. Angol nyelvű diplomámat 2007-ben Skóciában szereztem. Egyetemi tanulmányaim során tapasztaltam meg, hogy mind szakmailag, mind szociálisan milyen fontos az idegen nyelv magabiztos használata. Ezen az úton igyekszem a rám bízott gyermekeket elindítani, hogy szeressék meg a nyelvet, és merjék is használni azt.


 

Talabér Szilvia

talaber.szilvia@biairefi.hu
napközi, rajz, tecnika

Nyíregyházán nőttem fel. Férjemmel 2006-ban  költöztünk Zsámbékra, itt neveljük hitben, szeretetben 3 gyermekünket. Zsámbéki Református Egyházközség tagjai vagyunk. Második oklevelemet, pedagógusként, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem meg. Barátságos és közvetlen természetemnek köszönhetően különleges kapcsolatom van a gyerekekkel. Arra törekszem, hogy egészséges testi, lelki fejlődésük támogatása mellett, barátságos légkört biztosítsak a számukra. Édesapám világéletében pedagógusként tevékenykedett. Érdeklődve néztem gyermekkoromban, hogy mennyire alázatosan, hatalmas odaadással végzi ezt a csodálatos hivatást. Most alkalmam nyílik megmutatni, hogyan lehet önzetlenül, Isten szeretetének segítségével, kisgyermekek, tanító – nevelő munkájában részt venni.


Vándor Péterné Etelka

vandorpeterne.etelka@biairefi.hu
napközi, hittan

Férjemmel és három gyermekemmel 2010 óta élek Biatorbágyon. Fiatal felnőttként Isten tökéletes szeretetét és megváltását megismerve, megtapasztalva és elfogadva, tudatosan választottam a „keskeny utat”. Ezt követően szereztem református hittanoktatói diplomámat 1995-ben, tanítói diplomámat pedig 2000-ben. Hivatásomat legjobb tudásom, lelkiismeretem, felelősségem és erőm szerint hűséggel igyekszem betölteni. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megértsék, hogy a Biblia szabályai értünk és nem ellenünk vannak, valamint, hogy  különbözőségeik ellenére megtanulják egymást elfogadni, tisztelni és szeretni.


Vezetőség

Osztályfőnökök

További munkatársaink