Támogatás

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-val!

A felajánláshoz szükséges technikai információk:

Szervezet hivatalos neve:
Biai Gáspár Oktatásért és Nevelésért Református Alapítvány

Szervezet rövid neve:
Biai Gáspár Református Alapítvány

Szervezet adószáma:
18977338-1-13

Köszönjük!


Hálás szívvel köszönünk és Isten iránti hálával fogadunk minden, intézményeinket és szolgálatainkat támogató adományt, melyeket az alábbi módon lehet eljuttatni a kívánt célra:

 • A pénztárban készpénzben történő befizetés formájában Gódor Ágnes iskolatitkárnál.
 • Átutalással az iskola központi számlájára: K&H Bank: 10403208-50526672-88491001 Kérjük, amennyiben utalni kíván, minden esetben az önkéntes adomány, vagy a céladomány kifejezést írja az utalás megjegyzéseként.
 • Örömmel jelenthetjük, hogy megnyílt a Biai Gáspár Alapítvány számlaszámára  (K&H Bank 10403208-50526872-90891019) történő  befizetés lehetősége. Kérjük, amennyiben utalni kíván, minden esetben az önkéntes adomány, vagy a céladomány kifejezést írja az utalás megjegyzéseként.

Természetesen a pénzbeli adomány mindig nagy segítség egy iskolának, de továbbra is szívesen fogadjuk tárgyi vagy munkavégzés formájában is a segítségeket, és mindenekelőtt a sok imát az iskolánkért. Áldás, békesség!

Hajnóczi Kristófné Barabás Orsolya
igazgató


Biai Gáspár Oktatásért és Nevelésért Református Alapítvány

A Biai Gáspár Oktatásért és Nevelésért Református Alapítvány célja a minőségi oktatás segítése, közösségépítéshez kapcsolódó programok támogatása és a tanári és tanulói közösség szakmai fejlesztésének inspirálása.

Az Alapítvány szívesen fogad támogatásokat, amelyeket céljainak megfelelően az Iskola vagy Óvoda keretein belüli programok és kirándulások szervezésére, szakkörök indítására, versenyekre való felkészítésre, illetve egyéni igényeket is figyelembe vevő képzésekre, rászorulók támogatására, év közben fellépő eszközhiány pótlására fordít. Amennyiben a támogatás közleményébe beírja a támogatási célt, úgy biztosítjuk hogy a támogatása ennek megfelelően lesz felhasználva. Az Alapítvány az 1%-okat is fogadja.

A fenti mondaton felül, az Alapító Okirat szerinti cél alább olvasható:

Az Alapítvány célja:

 • Segítségnyújtás a Biai Egyházközség által fenntartott közoktatási intézmények (iskola, óvoda) oktatói feltétel-rendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához.
 • Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemény készítése, szakmai anyagok fordítása, részvétel a közoktatási intézményben folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése.
 • Ösztöndíj támogatás nyújtása a közoktatási intézmény arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskolai oktató-nevelő munka színvonalát növelő magasabb kvalifikáció megszerzése segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt.
 • A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása.
 • A közoktatási intézmény szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása.
 • A közoktatási intézmények más hasonló intézményekkel fennálló, illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése.
 • Kulturális programok, vetélkedők rendezése, színház, múzeum, hangverseny látogatások szervezése, színjátszó kör működtetése. Filmklub, táncház, énekkar, irodalmi színpad, színházbarátok köre, iskolai rendezvények, ünnepélyek, művészeti napok, diáknap támogatása. Vers és prózamondó versenyeken való részvétel támogatása. Diákújság, iskolarádió működtetésének támogatása. Kézműves napok támogatása. Író- olvasótalálkozók szervezése, diák költők és írók bemutatkozásának támogatása.
 • Az Alapítvány intézményi épületeinek létrehozása, fenntartás és üzemeltetése.
 • Pedagógusok fejlesztő, továbbképző programjainak támogatása.
 • Külön órák támogatása.
 • Tanulmányi kirándulások.
 • Iskolán kívüli tanórák támogatása (pl. úszás, korcsolya).
 • Esetleg rászoruló tanulók támogatása az előbbiek kapcsán, ha ez nem az ösztöndíjjal egyenértékű.
 • Iskoláról szóló ismeret terjesztés kialakítása és működtetésének támogatása (pl. CD, szórólapok, weboldal üzemeltetés stb.).