Biai Református Általános Iskola
"Ragyogjon a ti világosságotok" (Mt 5, 16)

Vezetőség

kép

Horgos Vilmos

igazgató, történelem-földrajz szakos tanár
2002 óta dolgozom a pedagógiában, és próbálom a felső tagozatos diákokat Krisztus követésére nevelni. Azt tartom a legnagyobb pedagógiai sikernek, ha segítünk egy gyermeknek felfedeznie, hogy az  Isten milyen talentumokkal is áldotta meg.
Egy igazi református iskolában a helyes magyarságtudat mellett, a szolgáló élet és a tudatos Isten szerinti életvitel megtanítása a legfontosabb és egyben legnehezebb feladat. Tapasztalataim alapján csak egy hiteles életű pedagógus tud olyan mintákat átadni, amelyek a gyermekek életét végig tudják kísérni. A biatorbágyi éveimben remélem, hogy ilyen tanár tudok majd lenni.
kép

Török Tamás

igazgatóhelyettes, matematika-informatika szakos tanár
Általános iskolás korom óta határozott elképzelésem, hogy tanárként szeretnék dolgozni, későbbi tanulmányaimat, ennek megfelelően végeztem. Már egyetemista éveim alatt elkezdtem egyéni felkészítéssel, korrepetálással, tanítással segíteni a diákokat. Az általános iskolás korosztállyal 2012 óta dolgozom. Egyik legfőbb célom, hogy megszerettessem a matematikát a rám bízott gyerekekkel. Meggyőződésem, hogy a legtöbb gyermekben feloldható a matematikával kapcsolatos félelem és gátlás, munkám során erre törekszem.
Hívő, református emberként reménységem, hogy iskolánk diákjai a nevelési-oktatási folyamatok során, napról-napra közelebb kerülhetnek, ahhoz, hogy személyes Megváltójukként is megismerjék és elfogadják Jézus Krisztust.
kép

Praszlerné Csete Rozália

gazdasági vezető
Férjemmel és 2 iskolás fiammal Etyeken élünk. Családommal a Biai Református Gyülekezetbe járunk. 2 éve dolgozom az iskolában, az iskola gazdasági ügyeit intézem.
Nagyon hálás vagyok Istennek, amiért kegyelmében részesített és igazgatja utaimat.
„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.” Ézsaiás 43,2