Biai Református Általános Iskola
"Ragyogjon a ti világosságotok" (Mt 5, 16)

Tanítók, tanárok

kép

Bagyinszki Ádám

testnevelés, gyógytestnevelés, gyógypedagógus
Gyerekkoromtól a mozgás és az aktív életmód szerelmese vagyok, melyet szüleim tápláltak belém. 14 sportágban versenyszerűen vettem részt, magasugróként válogatott atléta voltam. A Testnevelési Egyetemen, majd az egri tanárképzőn szereztem testnevelőtanári diplomát. 8 éven keresztül dolgoztam a Gyengénlátók Általános iskolájában, ahol Csörgőlabda edzőként is tevékenykedtem a mindennapos testnevelés órák mellett.
A TSMT-vel 2005-ben ismerkedtem meg Lakatos Katalin által vezetett képzéseken. Azóta több alkalommal frissítettem ismereteimet ezen a területen. Saját fejlesztőműhelyt hoztunk létre feleségemmel, ahol a mozgásérzékelés feladatköreit a mászófalra tervezett feladatokkal bővítettem. Csoportos iskolaelőkészítést és sérült gyerekekkel való foglalkozásokat vezetünk. Testnevelő tanárként 15 évet töltöttem az oktatásban. Fejlesztőpedagógusként szenzomotoros fejlesztéseket tartok a Refis gyerekeknek, külső helyszínen.
kép

Bagyinszkiné Bizánc Andrea

gyógypedagógus, gyógytestnevelés
Testnevelő tanárként és gyógytestnevelő tanárként végeztem a Magyar Testnevelési Egyetemen. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán gyógypedagógus diplomát szereztem. Testnevelőtanárként, gyógytestnevelőként éveket töltöttem az oktatásban. Korai fejlesztéssel, pedagógiai szakszolgálatnál és saját fejlesztő műhelyben foglalkoztam. Budaörsön szertorna edzéseket szerveztem és versenyeztettem leány csapatokat, magam is szertornáztam 10 éven keresztül. Szeretem a mozgást és fontosnak tartom a felnövekvő generációval felismertetni, hogy ez a lételemünk. Nagycsaládos édesanya vagyok, férjemmel öt gyermekünk van. A Refiben 3. éve gyógypedagógusként dolgozom. A normál intelligenciájú gyermekek fejlesztésével foglalkozom, ha a gyermek valamilyen oknál fogva teljesítményében elmarad korától illetve kortársaitól. Feladatom a lemaradás okainak feltárása és a fejlesztő foglalkozások levezetése. A gyógytestnevelés célja, a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küzdő tanulók testnevelés eszközeivel történő speciális ellátása.
kép

Balázs Beatrix

kémia
Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” Jer. 27:11
Kárpátalján születtem egészségügyben dolgozó szülők gyermekeként.  Kiskoromban sok időt töltöttem a rendelőben, ahol édesanyám felcserként dolgozott. Apukám mentős volt, nem véletlen, hogy az egészségügy nagyon közel állt hozzám, el is végeztem az egészségügyi szakközépiskolát, hogy szüleim nyomdokaiba léphessek. Az orvosi egyetemre készültem, Istennek azonban más terve volt az életemmel. Biológia tanár nagymamámnak gyakran mondogattam, hogy ha nem sikerül az orvosira bejutnom, biológus bármikor lehet belőlem. Anyai nagyszüleim csodálatos pedagógusok, akikre a mai napig példaképként tekintek. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen szereztem meg a biológia-kémia tanári diplomámat 2011-ben, aztán 3 évig voltam aspiráns a botanika tanszéken, kutatómunkával foglalkoztam. Közben az egészségügy területén dolgoztam előbb iskolai felcserként majd falusi felcserként. 2014-ben költöztünk a családommal Zsámbékra, ahol a helyi református gyülekezethez csatlakoztunk. Gyermekkorom óta fontos számomra a keresztény élet és értékrend. Fiatal koromban ifi-vezetőként is tevékenykedtem. Jelenleg a Zsámbéki Református Gyülekezetben a gyermek-istentiszteleti szolgálatban veszek részt. Idén felvételiztem a PRTA Református hit- és erkölcstanoktató szakra, mert a jövőben zsámbéki hitoktatói szolgálatba is szeretnék bekapcsolódni. Kémia tanári pályafutásomat az idén kezdtem a Biai Refiben  és a Zsámbéki  KSZJ-ben. Biztos vagyok benne, hogy Istentől kaptam a lehetőséget, hogy keresztyén szellemű iskolákban taníthatok. Remélem, hogy sikerül megszerettetnem a gyerekekkel a kémi varázslatos világát.
kép

Boda Bence

informatika
Boda Bence vagyok, jelenleg főállásban informatikusként dolgozom tesztautomatizálás szakterületen. Tanulmányaimat pedagógiai irányban kezdtem természettudomány szakos tanárként, majd lehetőségem volt a Budapest Fasori Református Gyülekezet általános iskolájában tanítani 3 évig fizikát és mellette más tantárgyakat.
Az oktatás, a fiatalokkal való munka mindig is fontos szerepet töltött be az életemben, mielőtt tanárként elhelyezkedtem a Magyar Református Missziói Központ budapesti Migráns Tanodájában dolgoztam korrepetítorként az országunkba érkezett gyerekekkel.
Az iskolában jelenleg számítástechnika órán találkozunk a tanulókkal a 3-8. osztályokban. Fontosnak tartom, hogy a hagyományos felhasználói ismeretek mellett szó legyen olyan mindennapos és fontos témákról, mint az internetes adatbiztonság, személyiségi jogok védelme, a tudatos jelenlét a digitális kultúrában. Ezek mellett igyekszem minél inkább figyelembe venni az adott csoport igényeit a tematika öszeállításakor, így van lehetőségünk érinteni a prezentációkészítés, weboldalszerkesztés és programozás területét is.
kép

Erdősné Marásek Eszter

angol
A Pécsi Tudományegyetem angol szakán szereztem tanári diplomát 2010-ben. Férjemmel és két kisfiammal 4 éve költöztünk Biatorbágyra. 2018 szeptemberétől tanítok angol nyelvet a Biai Református Általános Iskolában, alsó és felső tagozaton egyaránt.

Célom, hogy a diákok angol meséken, dalokon és játékokon keresztül megszeressék az angol nyelvet, megismerjék a kultúrát, továbbá, hogy hetedik és nyolcadik osztályos korukra magabiztos angol nyelvtudással rendelkezzenek. A felsős angol szakkörökön a nyelvvizsgás témakörökkel is ismerkedünk, így a nyolcadikos diákok lehetőséget kapnak a nyelvvizsga letételére is.
kép

Faragó-Molnár Judit

napközi
A Biai Református Gyülekezet tagjaként nagy öröm számomra, hogy iskolánk egyik napközis csoportját vezethetem. Diplomámat 2009-ben szereztem a győri Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolán.
Fontosnak tartom, hogy a gyermekek ne csupán ismereteiket, tudásukat gyarapítsák, hanem Istent félő, hazájukat szerető felnőttekké váljanak.
kép

Göncziné Siklós Emőke

technika, napközi
Budaörsön keresztény családban nőttem fel, az innen való „gyökereim” alapvetően meghatározzák személyiségemet. 2018-ban Biatorbágyra költöztünk férjemmel és három gyermekünkkel, azóta igyekszünk bekapcsolódni a „biatorbágyi” mindennapokba. Diplomámat 2010-ben szereztem az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán. Nagyon hálás vagyok, a Jóistentől kapott ajándékként élem meg, hogy – kisebb kitérőt követően – ide vezetett a Biai Református Általános Iskolába.
Neveltetésemből fakadóan nem hiszek a véletlenekben, szerencsében, hanem úgy vélem, mindennek, ami velünk történik, rendeltetése van. Lelkiismeret-beli kötelességemnek érzem és arra törekszem a mindennapok során, hogy az oktatói munkámon túlmenően hangsúlyt fektessek a gyermekek erkölcsi nevelésére is. Vallom, hogy akár életre szólóan meghatározóak lehetnek az ebben a korban szerzett tapasztalatok.
kép

Hajnóczi Kristófné Barabás Orsolya

tanulószoba
Biatorbágyon nőttem fel, gyermekkorom óta tajga vagyok a Biai Református Gyülekezetnek. Férjemmel 3 fiúgyermeket igyekszünk Isten útjára nevelni. Gyermekeink a Biai Református Általános Iskola tanulói.

Diplomáimat a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakán (2003), illetve a Debreceni Református Egyetem vallástanár szakán (2006) szereztem. 2017-ben OKJ-s segédkönyvtáros képzést végeztem. Az iskolában napközis / tanulószobás nevelői feladatokat látok el, illetve a tankönyvek kezelése mellet az iskolai könyvtár fejlesztésén dolgozom.
kép

Hudák Istvánné Ági

természetismeret, földrajz, biológia, egészségtan
Biológia-földrajz szakos tanár vagyok, és nagyon örülök, hogy a Biai Refiben taníthatok a felsőtagozat indulása óta. Férjemmel és négy gyermekünkkel a Nagykovácsi Református Gyülekezet tagjai vagyunk. Azt szeretném, hogy tanítványaim a természet szépségére és összefüggéseire rácsodálkozva a tananyagon túl Isten hatalmát és szeretetét is felismerjék. „Ami ugyanis nem látható belőle: az Ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.” Róma 1:20.
Nagy hangsúlyt helyezek a testi-lelki egészségnevelésre, ezzel szeretném segíteni tanítványaimat, hogy felelősségteljesen élhessenek, mert: „…testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma…” 1Kor. 6:19.
kép

Kirmer Dániel

testnevelés
Kirmer Dániel vagyok, Testnevelőtanár-Pedagógiatanár. Végzettségeimet Pécsett és Egerben szereztem. Szakmai érdeklődésem és kutatásaim célcsoportja az óvodás és kisiskolás korosztály motoros képességfejlesztése, ezen belül a koordinációs képessségfejlesztés hatása a tanulási teljesítményre.
Életem legmeghatározóbb mozzanata a Megváltó Úr Jézus szabadító kegyelmének megtapasztalása volt, amit felnőttként éltem meg. Azóta igyekszem életemet az Ő iránymutatása és velem kapcsolatos akartának megértése szerint élni és a rám bízott gyermekek felé is a Benne való bizodalom örömhírét és bizonyságát közvetíteni.
Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm. 9,16.)
kép

Kiss-Baranyiné Szilágyi Dóra

művésztanár
Hódmezővásárhelyen nőttem fel, egy nagy művészeti múlttal rendelkező alföldi városban. Általános iskolai festőművész tanárnőm megismertetett az alkotás varázslatával, melytől a mai napig nem szakadtam el. Boldog ember vagyok, mert rajzolok, festek és ezt a tudást átadhatom a rám bízott gyermekeknek. Hiszem, hogy a pedagógus pálya felé Isten irányított, s azóta is bátorít és fogja a kezem. Alkotóművészként aktív tagja vagyok a Keszi-Art Egyesületnek. Célom, hogy diákjaim örömmel alkossanak, érezve segítő támogatásomat, hiszen a gyermekek a legnagyobb művészek, mert a szívükből rajzolnak.
Az iskola arra való, hogy az ember meg tanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert)
kép

Kontra Imréné Réka

hittan, technika, napközi (jelenleg GYEDen)
A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme…”(Péld. 1:7)
Kétgenerációs lelkészcsaládban nőttem fel, Isten igéjének légkörében. Szüleim hitét, szeretetét, drága örökségként őrzöm és igyekszem tovább plántálni. Isten három fiúgyermekkel és egy kislánnyal áldott meg, akiket a kapott hitbeli örökségben nevelünk férjemmel, nagy örömmel. Hálatelt szívvel tanítok ebben a református iskolában, ahol a szülők, a gyülekezet imádságát, áldozatkészségét és szeretetét nap, mint nap megtapasztalhatom.  Szeretném, ha Isten szeretetének, kegyelmének, dicsőségének fényét tükrözhetném, a reám bízott gyermekek életével együtt.
SOLI DEO GLORIA!
kép

Mátyási Mariann

hittan, rajz, technika, napközi
Hitvallásom, két igei pilléren nyugszik. Az első a János 15,16 ahol Jézus ezt mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Isten küldetésében járva helyén van az életem, azon a helyen, ahová Ő rendelte életemet, és itt megad mindent, amire szükségem van. A második, ennek a megszólításnak hitbeli megragadása: „Az igaz ember pedig, hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsidó 10,38-39)
kép

Ludmányné Tilinger Flóra

logopédia
A gyógypedagógiát édesanyám példáját látva szerettem meg. 2014-ben szereztem gyógypedagógus, logopédus diplomát a Kaposvári Egyetemen. A Biai Református Iskolában 2016 szeptembere óta tartok logopédiai foglalkozásokat.
Fontosnak tartom, hogy az óráimon a gyerekek  felszabadult, barátságos légkörben legyenek és játékos feladatokon keresztül, az igényikhez igazodva fejlődhessenek.
kép

Mészáros Péter

fizika
Fizika-informatika-technika szakosként tanítottam minden iskolafokozatban és képzési típusban, többek között a győri Krúdy, az Audi, és az evangélikus Péterfy középiskolákban, és a Széchenyi István Egyetemen, dolgoztam science centerekben. Tehetséggondozó szakkört vezetek, pedagógus továbbképzéseket tartok, és egy nemrég felbukkant Öveges József-hagyaték feldolgozását is végzem.

A Győr-Szabadhegyi református gyülekezet presbitere vagyok, református lelkész édesapai és nagyapai háttérrel. A kísérleti fizika, az élmény alapú, szemléletes oktatás a lételemem. Nem szeretnék senkiből atomrakétatervezőmérnököt vagy atomfizikust faragni. Inkább rámutatnék, hogy a teremtett világ érdekes, izgalmas, fizika nem csak a tankönyv borítói között és krétapor szagú feladatokban létezik, hanem élő módon körül vesz minket a mindennapokban.

​A kíváncsiságra alapozva a kérdezés képességét és a kérdezés bátorságát szeretném fejleszteni diákjaimban. Alapelvem, hogy minden összefügg mindennel, különösen a fizikával. Szeretem a zenét, a túrórudit és
nem lehetetlen nekem eszperente nyelven csevegnem, mert kedvelem eme enyhe elme-stresszt.
kép

Molnár Bálint

néptánc
A Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskolában végeztem, majd a Pozsonyi Ifjú Szivek hivatásos táncosa voltam három évig. A Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója vagyok mellette a Szentendre Táncegyüttes és a Fitos Dezső Társulat táncosa vagyok. Tánctanárként négy éve dolgozom. Az Országos Szólótáncversenyen Aranysarkantyús táncos díjat kaptam.
kép

Molnárné Kis Irén

napközi, tanulószoba
Több, mint 40 éve vagyok a pályán. A Biai Református Általános Iskola pedagógiai munkájában - mint óraadó - második éve veszek részt. Hivatásnak tekintem a foglalkozásomat. Hiszem, hogy a nevelő-oktató munkánk csak úgy lehet hatékony, ha a tiszteletet érdemlő szakmai tudás párosul a gyerekszeretettel.
kép

Nagyné Győrfy Ildikó

egyházi ének, ének, énekkar
Az 5. és 6. osztályban tanítok ének-zenét és egyházi éneket. Iskolánk gyermekkórusát öt éve vezetem. Óvónői végzettséggel rendelkezem. Gyermekeim születése előtt 13 évig dolgoztam gyerekek között - többnyire óvodában, másfél évet általános iskolában, két és fél évet és egy gyermekotthonban.
Zenei ismereteim javát a református kántorképző elvégzésével szereztem Debrecenben. Ezzel egy időben teológiai alapvizsgát is tettem a Budapesti Teológiai Akadémián. Gyermekkorom óta keresztyén tanítás vett körül. Isten a konfirmációs éveimben hívott el a hit útjára és a neki való szolgálatra, amely mindig a zene és a pedagógia valamilyen ötvözetéből állt. Sokévi főállású anyaságot követően előbb a kántori szolgálatot vállaltam el templomunkban (2008), majd a gyülekezeti és az iskolai énekkar vezetését (2014). Az idei tanévben iskolánk egyházi énekóráin is taníthatom a gyermekeket az éneklés szeretetére, amit igyekszem elvégezni a legjobb tudásom szerint. Meggyőződésem, hogy csodálatos énekeink szövegén keresztül a diákok hitbeli nevelésére is nyílik lehetőség.
kép

Németh Eszter

néptánc
A Fóti Népművészeti Szakközépiskolában végeztem, majd a Táncművészeti Egyetem hallgatója lettem. Mellette a Szentendre Táncegyüttes és a Fitos Dezső Társulat táncosa vagyok. Az Országos Szólótáncversenyen Aranygyöngyös minősítést kaptam. Tánctanárként három éve dolgozom.
kép

Dr. Ormándlaky Karola

angol
Bicskén nőttem fel, a hit útjára anyai nagyszüleim tereltek egészen kicsi korom óta, és ez azóta is meghatározza az életemet. Férjemmel 2014-ben költöztünk Biatorbágyra, 3 kisgyermekünk van. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Biai Református Általános Iskolában taníthatok angol nyelvet.

Angol nyelvű diplomámat 2007-ben Skóciában szereztem. Egyetemi tanulmányaim során tapasztaltam meg, hogy mind szakmailag, mind szociálisan milyen fontos az idegen nyelv magabiztos használata. Ezen az úton igyekszem a rám bízott gyermekeket elindítani, hogy szeressék meg a nyelvet, és merjék is használni azt.
kép

Szabó Tibor

magyar nyelv és irodalom
Negyvenegy éven keresztül tanítottam, három iskolában. Tizennégy évet Budakeszin az általános iskolában, 6 évet pedig (1991−97) a szintén Budakeszin működő Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban, amelynek egyik alapító atyja voltam. Onnan az út Pátyra vezetett, ahol 21 évig tanítottam. Innen mentem el nyugdíjba 2018-ban. A kötelező felmondási idő után idén februártól dolgozom a Biai Refiben. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Egy nagyon kedves „családba” kerültem; igyekszem mindent átadni tanítványaimnak, amivel életük szebbé, tartalmasabbá válhat.
Az eltelt évek alatt a mindenkori osztályommal nagyon sokat kirándultunk, táboroztunk, hiszen sokkal jobban meg lehet ismerni a gyerekeket, ha kikerülnek a megszokott keretek közül.
Meghatározó élmény volt életemben, hogy a konfirmációra Cseri Kálmán tiszteletes úr készített fel bennünket 1968-ban.
Feleségemmel 40 éves házasok voltunk idén nyáron, két gyermekünk van: fiam újságíró, lányom egy nagy cégnél dolgozik komoly beosztásban. Tőle van egy kis unokám, aki novemberben lesz 3 éves.
Az a célom, hogy ezt a tanévet becsülettel végig tanítom, minden lehetséges módon segítve a nyolcadikosok felvételijét. A többit meg majd meglátjuk...
kép

Veresné Fekete Zsófia

rajz, napközi

Református családból származom, felmenőim között református lelkészek is voltak.

Hivatásomnak tekintem a gyermekek Isten ismeretében való nevelését, az Ő értünk való munkájának megismertetését igéjén és a teremtett világ vizsgálatán keresztül.

Biológia-környezetvédelem szakos tanárként és református vallástanárként szereztem diplomáimat Szegeden. Tanulmányaim befejeztével egyházi iskolák, képzéssel foglalkozó civil szervezetek tevékenységét segítettem munkámmal, majd szegedi általános iskolákban tanítottam hittant. Munkám során gyakorlatot szereztem a pályázatírás, projektmenedzsment terültén is.

Férjemmel iker fiúkat nevelünk, 2018 végén költöztünk Szegedről Etyekre, ekkor kezdtünk járni a Biai Református Gyülekezetbe. 2019-től a Biai Református Általános Iskolában rajzot tanítok és napközisként segítem a gyerekek tanulását.