Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda
"Ragyogjon a ti világosságotok" (Mt 5, 16)

Tanítók, tanárok

kép

Bagyinszki Ádám

testnevelés, gyógytestnevelés, gyógypedagógus
Gyerekkoromtól a mozgás és az aktív életmód szerelmese vagyok, melyet szüleim tápláltak belém. 14 sportágban versenyszerűen vettem részt, magasugróként válogatott atléta voltam. A Testnevelési Egyetemen, majd az egri tanárképzőn szereztem testnevelőtanári diplomát. 8 éven keresztül dolgoztam a Gyengénlátók Általános iskolájában, ahol Csörgőlabda edzőként is tevékenykedtem a mindennapos testnevelés órák mellett.
A TSMT-vel 2005-ben ismerkedtem meg Lakatos Katalin által vezetett képzéseken. Azóta több alkalommal frissítettem ismereteimet ezen a területen. Saját fejlesztőműhelyt hoztunk létre feleségemmel, ahol a mozgásérzékelés feladatköreit a mászófalra tervezett feladatokkal bővítettem. Csoportos iskolaelőkészítést és sérült gyerekekkel való foglalkozásokat vezetünk. Testnevelő tanárként 15 évet töltöttem az oktatásban. Fejlesztőpedagógusként szenzomotoros fejlesztéseket tartok a Refis gyerekeknek, külső helyszínen.
kép

Bagyinszkiné Bizánc Andrea

gyógypedagógus, gyógytestnevelés
Testnevelő tanárként és gyógytestnevelő tanárként végeztem a Magyar Testnevelési Egyetemen. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán gyógypedagógus diplomát szereztem. Testnevelőtanárként, gyógytestnevelőként éveket töltöttem az oktatásban. Korai fejlesztéssel, pedagógiai szakszolgálatnál és saját fejlesztő műhelyben foglalkoztam. Budaörsön szertorna edzéseket szerveztem és versenyeztettem leány csapatokat, magam is szertornáztam 10 éven keresztül. Szeretem a mozgást és fontosnak tartom a felnövekvő generációval felismertetni, hogy ez a lételemünk. Nagycsaládos édesanya vagyok, férjemmel öt gyermekünk van. A Refiben 3. éve gyógypedagógusként dolgozom. A normál intelligenciájú gyermekek fejlesztésével foglalkozom, ha a gyermek valamilyen oknál fogva teljesítményében elmarad korától illetve kortársaitól. Feladatom a lemaradás okainak feltárása és a fejlesztő foglalkozások levezetése. A gyógytestnevelés célja, a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küzdő tanulók testnevelés eszközeivel történő speciális ellátása.
kép

Bálint Bencze

Történelem, angol, hon és népismeret
Pátyon nevelkedtem egy református pedagógus családban, és jelenleg is itt élünk feleségemmel, aki szintén gimnáziumi tanár. Történelemmel gyerekkorom óta foglalkozom, míg az angol nyelv tinédzserként került közel hozzám. Diplomámat 2022 nyarán szereztem meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd ezt követően lettem pályakezdő tanár Biatorbágyon.
kép

 Bimbóné Török Gabriella

Napközis tanító, rajz, technika
Református családba születtem Erdélyben, ami egyben a magyarságot és az összetartozást is erősítette bennünk. Ugyanakkor még nagyobb örömet okozott a templomba járás, az éneklés, Isten igéje és természetes volt a szívemben az Istenfélelem. Felnőttként értettem meg, hogy Isten Igéjére építeni az életünket a legmegbízhatóbb, a legnagyobb biztonságot adó életforma. Megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan iskolában dolgozhatok, amelyben a munka a gyerekkoromban megismert értékek mentén folyik, és remélem, hogy mindez az itt oktatott gyerekek számára is erős alapnak bizonyul.
kép

Hajnóczi Kristófné Barabás Orsolya

tanulószoba, magyar nyelv és irodalom
Biatorbágyon nőttem fel, gyermekkorom óta tajga vagyok a Biai Református Gyülekezetnek. Férjemmel 3 fiúgyermeket igyekszünk Isten útjára nevelni. Gyermekeink a Biai Református Általános Iskola tanulói. Diplomáimat a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakán (2003), illetve a Debreceni Református Egyetem vallástanár szakán (2006) szereztem. 2017-ben OKJ-s segédkönyvtáros képzést végeztem. Az iskolában napközis / tanulószobás nevelői feladatokat látok el, illetve a tankönyvek kezelése mellet az iskolai könyvtár fejlesztésén dolgozom.
kép

Kiss Baranyiné Szilágyi Dóra

művésztanár
Hódmezővásárhelyen nőttem fel, egy nagy művészeti múlttal rendelkező alföldi városban. Általános iskolai festőművész tanárnőm megismertetett az alkotás varázslatával, melytől a mai napig nem szakadtam el. Boldog ember vagyok, mert rajzolok, festek és ezt a tudást átadhatom a rám bízott gyermekeknek. Hiszem, hogy a pedagógus pálya felé Isten irányított, s azóta is bátorít és fogja a kezem. Alkotóművészként aktív tagja vagyok a Keszi-Art Egyesületnek. Célom, hogy diákjaim örömmel alkossanak, érezve segítő támogatásomat, hiszen a gyermekek a legnagyobb művészek, mert a szívükből rajzolnak.
Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert)
kép

Kontra Imréné Réka

hittan, technika, napközi
A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme…”(Péld. 1:7)
Kétgenerációs lelkészcsaládban nőttem fel, Isten igéjének légkörében. Szüleim hitét, szeretetét, drága örökségként őrzöm és igyekszem tovább plántálni. Isten három fiúgyermekkel és egy kislánnyal áldott meg, akiket a kapott hitbeli örökségben nevelünk férjemmel, nagy örömmel. Hálatelt szívvel tanítok ebben a református iskolában, ahol a szülők, a gyülekezet imádságát, áldozatkészségét és szeretetét nap, mint nap megtapasztalhatom.  Szeretném, ha Isten szeretetének, kegyelmének, dicsőségének fényét tükrözhetném, a reám bízott gyermekek életével együtt.
SOLI DEO GLORIA!
kép

Kucsera Klára

néptánc
Biatorbágyon élek férjemmel, két iskolás gyermekünk van, a Biai Református Gyülekezet tagjai vagyunk 9. éve. Felnőttként érintett meg Isten gondviselő szeretete, Jézus Krisztus megváltása és lett áldássá az életemben.
A Biatorbágyi Református Általános Iskola mellett fő állásban az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskolában tanítok néptáncot és népi játék-testnevelést alsó tagozaton, emellett a 3. osztály alsó tagozatos napközis tanítója, a felső tagozaton pedig hon-és népismeretet szakos tanár vagyok. Ugyanitt ének-zene órákat is tartok a 7-8 osztályosoknak.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem szaktanári képesítésemet 2020-ban, korábbi diplomámat pedig az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola művelődésszervező szakán 1999-ben. Több hangszeren játszom, klasszikus hangképzést tanultam, népi ének alap és mesterképzést végeztem, néprajzi gyűjtőmunkában is részt vettem.  A Magyar Művelődési Intézetben bábmozgatást tanultam. 
12 éve Kerekítő népzenés-énekes-ölbeli játékos és bábos-tornás foglalkozásokat tartok több helyszínen, rendszeresen gyermekrendezvényeken szerepelek, ovis néptánc csoportot vezetek. 2021-ben Így tedd rá! néptánc mintapedagógus minősítést kaptam.
Kodály nyomán úgy gondolom, hogy hagyományaink ápolása, megőrzése, továbbadása, oktatása úgy valósulhat meg igazán, ha azt már a bölcsőnél elkezdjük, majd az óvodában és iskolában is éltetjük. Istenfélő emberként és pedagógusként is fontos számomra a keresztyén értékek átadása, néphagyományaink és keresztyén ünnepeink egyensúlyban tartása. 
Mottóm:
„A gyermek láthatóvá vált életcél, a mosolygó és megszólaló léttitok, az a holnap, amiért ma élek, s amit ma már bírni és ölelni tudok!” (Ravasz László néhai református püspök)
kép

Mészáros Péter

fizika
Fizika-informatika-technika szakosként tanítottam minden iskolafokozatban és képzési típusban, többek között a győri Krúdy, az Audi, és az evangélikus Péterfy középiskolákban, és a Széchenyi István Egyetemen, dolgoztam science centerekben. Tehetséggondozó szakkört vezetek, pedagógus továbbképzéseket tartok, és egy nemrég felbukkant Öveges József-hagyaték feldolgozását is végzem.

A Győr-Szabadhegyi református gyülekezet presbitere vagyok, református lelkész édesapai és nagyapai háttérrel. A kísérleti fizika, az élmény alapú, szemléletes oktatás a lételemem. Nem szeretnék senkiből atomrakétatervezőmérnököt vagy atomfizikust faragni. Inkább rámutatnék, hogy a teremtett világ érdekes, izgalmas, fizika nem csak a tankönyv borítói között és krétapor szagú feladatokban létezik, hanem élő módon körül vesz minket a mindennapokban.

​A kíváncsiságra alapozva a kérdezés képességét és a kérdezés bátorságát szeretném fejleszteni diákjaimban. Alapelvem, hogy minden összefügg mindennel, különösen a fizikával. Szeretem a zenét, a túrórudit és
nem lehetetlen nekem eszperente nyelven csevegnem, mert kedvelem eme enyhe elme-stresszt.
kép

Máté Judit Eszter

magyar nyelv és irodalom
Szöveg 1
kép

Molnár Judit

rajz, technika, környezet, napközi
A Biai Református Gyülekezet tagjaként nagy öröm számomra, hogy iskolánk egyik napközis csoportját vezethetem. Diplomámat 2009-ben szereztem a győri Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolán.
Fontosnak tartom, hogy a gyermekek ne csupán ismereteiket, tudásukat gyarapítsák, hanem Istent félő, hazájukat szerető felnőttekké váljanak.
kép

Molnárné Kis Irén

nyelvtan , irodalom, felvételi előkészítő, tanulószoba
Több, mint negyven éve tevékenykedem, mint pedagógus vidéken és a fővárosban, beosztottként és
vezetőként is. Volt szerencsém együtt munkálkodnom komoly szaktekintélyekkel, akik követendő mintát mutattak
a hivatás tudatom kialakításában. Hiszem hát, hogy a munkám csak akkor lehet eredményes, ha a tiszteletet érdemlő szakmai tudás párosul a gyermekszeretettel.
kép

Dr. Ormándlaky Karola

angol
Bicskén nőttem fel, a hit útjára anyai nagyszüleim tereltek egészen kicsi korom óta, és ez azóta is meghatározza az életemet. Férjemmel 2014-ben költöztünk Biatorbágyra, 3 kisgyermekünk van. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Biai Református Általános Iskolában taníthatok angol nyelvet. Angol nyelvű diplomámat 2007-ben Skóciában szereztem. Egyetemi tanulmányaim során tapasztaltam meg, hogy mind szakmailag, mind szociálisan milyen fontos az idegen nyelv magabiztos használata. Ezen az úton igyekszem a rám bízott gyermekeket elindítani, hogy szeressék meg a nyelvet, és merjék is használni azt.
kép

Siklósné Magyar Enikő

testnevelés
A Magyar Testnevelési Egyetemen végeztem testnevelő tanár-gyógytestnevelő tanár szakon, majd középiskolában tanítottam. Férjemmel és három gyermekemmel Budaörsön élek. A mozgás és a sport mindig életem fontos részét alkotta, egyetem alatt versenyszerűen atletizáltam, majd érdeklődésem középpontjába a természetben űzhető sportok kerültek. 
Célom, hogy a diákokkal megismertessem és megszerettessem a különböző mozgásformákat, hogy az iskolát befejezve is igényeljék a mozgást, és szívesen sportoljanak.
kép

Talabér Szilvia

napközi, rajz, tecnika
Nyíregyházán nőttem fel. Férjemmel 2006-ban  költöztünk Zsámbékra, itt neveljük hitben, szeretetben 3 gyermekünket. Zsámbéki Református Egyházközség tagjai vagyunk. Második oklevelemet, pedagógusként, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem meg. Barátságos és közvetlen természetemnek köszönhetően különleges kapcsolatom van a gyerekekkel. Arra törekszem, hogy egészséges testi, lelki fejlődésük támogatása mellett, barátságos légkört biztosítsak a számukra. Édesapám világéletében pedagógusként tevékenykedett. Érdeklődve néztem gyermekkoromban, hogy mennyire alázatosan, hatalmas odaadással végzi ezt a csodálatos hivatást. Most alkalmam nyílik megmutatni, hogyan lehet önzetlenül, Isten szeretetének segítségével, kisgyermekek, tanító – nevelő munkájában részt venni. 
kép

Vándor Péterné Etelka

napközi, hittan
Férjemmel és három gyermekemmel 2010 óta élek Biatorbágyon. Fiatal felnőttként Isten tökéletes szeretetét és megváltását megismerve, megtapasztalva és elfogadva, tudatosan választottam a "keskeny utat". Ezt követően szereztem református hittanoktatói diplomámat 1995-ben, tanítói diplomámat pedig 2000-ben. Hivatásomat legjobb tudásom, lelkiismeretem, felelősségem és erőm szerint hűséggel igyekszem betölteni. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megértsék, hogy a Biblia szabályai értünk és nem ellenünk vannak, valamint, hogy  különbözőségeik ellenére megtanulják egymást elfogadni, tisztelni és szeretni.
kép

Veresné Fekete Zsófia

biológia, természetismeret, napközi

Református családból származom, felmenőim között református lelkészek is voltak.

Hivatásomnak tekintem a gyermekek Isten ismeretében való nevelését, az Ő értünk való munkájának megismertetését igéjén és a teremtett világ vizsgálatán keresztül.

Biológia-környezetvédelem szakos tanárként és református vallástanárként szereztem diplomáimat Szegeden. Tanulmányaim befejeztével egyházi iskolák, képzéssel foglalkozó civil szervezetek tevékenységét segítettem munkámmal, majd szegedi általános iskolákban tanítottam hittant. Munkám során gyakorlatot szereztem a pályázatírás, projektmenedzsment terültén is.

Férjemmel iker fiúkat nevelünk, 2018 végén költöztünk Szegedről Etyekre, ekkor kezdtünk járni a Biai Református Gyülekezetbe. 2019-től a Biai Református Általános Iskolában rajzot tanítok és napközisként segítem a gyerekek tanulását.