Biai Református Általános Iskola
"Ragyogjon a ti világosságotok" (Mt 5, 16)

Híreink

Igazgatói tájékoztató

2017-12-25
Igazgatói tájékoztató
Kedves Szülők!
Az elmúlt két hónapban egymást követték az események, változások, sok új dologgal találkozhattak Önök is és gyermekeik is. Szeretném ezeket egy külön levélben ismertetni Önökkel.
Új termek, új tanárok
Nagyon örülök annak, hogy a gyermekek minden évben új stílusú és személyiségű pedagógusoktól tanulhatnak. Az idei tanévben az alsó tagozaton két, a felső tagozatbon öt új kolléga kezdte meg a munkáját. Nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy a fejlesztő foglalkozásokat egy házaspár (Bagyinyszki Andrea és Ádám) vezeti az iskolában a Református EGYMI-vel (Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) történt szerződés alapján. Az idei évben három új tanteremmel, egy nagyobb tanári szobával és egy gazdasági irodával bővült az intézményünk.
Udvar felújítás
A pénteki napon gépek jelentek meg az iskola hátsó udvarán, és nekiláttak a játszóudvar mulcsozásának, egy kisebb járda megépítésének, valamint elkezdték a csapadékvíz épület alól való kivezetését is. A Polgármester Úr és az Önkormányzat tehát a rövidtávú megoldás mellett döntött, és erre 1-2 millió Ft-ot már az idén rááldoz. Mellékelem a Polgármester Úr levelét, amelyből kiderül, hogy a többi kérdéssel is folyamatosan foglalkoznak (udvar teljes átalakítása, parkolók, árkok, közlekedés kérdése)
Az igazgatói iroda bejárata előtti külső teret szinte kizárólag mi használjuk, ezért megnyílt a lehetőség arra, hogy ott is kialakítsunk egy kisebb belső udvart. Ennek előkészítése jelenleg is folyik, remélem, hogy még az idén ezen a területen is tudunk előre lépni.
Sokféleképpen lehet a sikerességet értelmezni, de azt gondolom, hogy az Isten segítségével sokat mozdítottunk előre az eseményeken. Nagyon bízom benne, hogy a saras időszakban érzékelni fogjuk a pozitív változásokat.
Iskolafejlesztés, óvodaépítés
A fenntartó gyülekezet vezetése és az iskola részéről jómagam az elmúlt időszakban sok energiát, időt, imádságot fordítottunk az infrastruktúra fejlesztésének előmozdítására. Jelenleg majdnem biztos, hogy épülni fog egy 100 férőhelyes óvoda a templommal szemben lévő területen, és továbbra is megpróbáljuk a 16 tanulócsoportos általános iskola építéséhez az egyház és az országos politika támogatását megnyerni. A helyi Önkormányzat teljes mellszélességgel állt az ügyünk mellé, még a település következő oktatási koncepciójába is belevette az elképzeléseinket. Mivel az országos egyházi vezetők közül is mindenki rendelkezik a megfelelő információval a terveinkről, nagyon bízunk abban, hogy az Úr tervében is benne van a mielőbbi építkezés megvalósulása. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy folyamatosan imádkozzanak az ügyért a következő 1-2 hónapban.
Síkosság felszámolása
Az egyik reggel szülői jelzés érkezett hozzám egy olyan problémáról, amely már évek óta elő-előkerült a szülőknél, de hozzám most jutott el először. A kisépület és a kiskapu közötti terület és a kislépcső olyan burkolattal van fedve, amely esős időben nagyon síkossá válik. Azt kérték a szülők, hogy a lehető legrövidebb időn belül találjunk ki egy olyan megoldást, amivel megelőzhetjük az esetleges baleseteket.
Megpróbáltam az észrevételre érdemben és gyorsan reagálni. Több szakemberrel beszéltem, és először a csúszásgátló csíkot javasolták, kipróbálásra. Szülőtársuk, Kelemen Péter segítségével hamarosan leragasztásra kerül az anyag az érintett területen. Köszönjük a jelzést és a szülői segítséget!
Digitális fejlesztés, projektorok, táblagépek, internet kiépítés
Az informatikai háttér folyamatos fejlesztése nagyon komoly összegeket emészt fel az iskola költségvetéséből és tartalékából. Az idei évben több mint 2 millió Ft-ot költöttünk hálózatfejlesztésre, eszközök vásárlására, szoftverek, hardverek beszerzésére, irodai eszközökre stb. Októbertől összesen 9 tanteremben tudunk internet segítségével digitális eszközöket használni az oktatásban. A következő időszakban táblagépeket szeretnénk vásárolni, hogy gyerekek még több mindenre tudják használni a modern eszközöket a tanulásban.
Legyen ezekért is az Istené a dicsőség!
Alapítvány, adakozás – szülői munkaközösségi ülés
Októberben a szülői munkaközösséggel találkoztam, és az alábbi fontos témákról beszélgettünk:
folyamatos szülői támogatás lehetősége az alapítványon keresztül
A szülők egyértelműen jelezték, hogy amennyiben szükséges lesz, szívesen fizetnek az alapítványunkba folyamatosan önkéntes adományt. Ennek előkészítésére, kidolgozására engem kértek fel. Amennyiben ez a lehetőség bevezetésre kerül a jövőben, a szülői munkaközösség és jómagam is nagyon fontosnak tartjuk a szülők felé való folyamatos visszajelzést, és a befizetések folyamatos nyomon követését.
További céladományok lehetősége
Az iskolai udvar fejlesztésére összegyűlt 2 millió Ft mindenki számára jelezte, hogy a céladakozás egy olyan támogatási forma, amely közel áll a szülőkhöz, ha egyértelműen meg van határozva a cél, és az a gyermekek érdekét szolgálja. A tanévben továbbra is nagy segítséget jelentene, ha az úszásra, korcsolyára fordított összegek az alapítvány számlájára befizetésre kerülnének, mert az idei évtől komoly rezsiköltségek terhelik az iskolai költségvetést, és az intézmény növekedése, fejlesztése is folyamatosan extra kiadásokat jelenten a számunkra.
Összességében az alábbiakban várnánk céladományokat az iskola alapítványára:
úszás / korcsolya támogatás ( 4700 Ft / fő / hó )digitális eszközök / tanulói tabletek beszerzésepihenőhelyek kialakítása, kinti szabadidős játékok beszerzése
Az alapítványunk neve és számlaszáma:
Biai Gáspár Alapítvány
– K&H Bank 10403208-50526872-90891002
Köszönöm, hogy elolvasták a levelemet!
Áldás, békesség!
Biatorbágy, 2018. 10. 21. Horgos Vilmos
igazgató