Biai Református Általános Iskola
"Ragyogjon a ti világosságotok" (Mt 5, 16)

Híreink

Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos információk

2019-04-08
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII/.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg:
A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00- 17.00 óra között,2019. április 12. (péntek) 8.00 - 17.00 óra között
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.