Biai Református Általános Iskola
"Ragyogjon a ti világosságotok" (Mt 5, 16)

Híreink

Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos információ

2018-03-19
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §(7) bekezdése, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 2012012. (VIII/.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg:
A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi i
dőpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00- 19.00 óra között 2018. április 13. (péntek) 8.00 - 18.00 között
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 . napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik . A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye , ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.