Biai Református Általános Iskola
"Ragyogjon a ti világosságotok" (Mt 5, 16)

Híreink

Adománygyűjtés - Április 3.

2022-03-29

Kedves Testvérek!

 
Mindenek előtt  szeretném megköszönni, hogy  a háború által sújtott embertársaink megsegítésére irányuló felhívást  nyitott szívvel és őszinte segítőkészséggel fogadták.  A mögöttünk  hagyott napok tapasztalatai  arra indítottak bennünket, hogy  a segítségnyújtásnak új, célravezetőbb módjain gondolkodjunk. Ennek eredményeként a gyűjtést gyülekezetünkön belül  szervezzük, és   a következő lehetőségeket ajánljuk    annak érdekében, hogy adományaink célzottabban érkezzenek el  nagydobronyi testvéreinkhez.
 
Az elkövetkező időszakban   természetbeni és pénzadományokat  kérünk a bajban lévők számára. Személyek befogadására pillanatnyilag nincs igény. 
 
természetbeni adományokat (pl tartós élelmiszer, higiéniai cikkek, pelenka tisztálkodószerek, gyermekruha  stb.) hétközben, tanítási napokon  iskolánkban, vasárnap, az istentiszteletek előtt vagy után a gyülekezeti házban  lehet leadni. 
 
pénzadományokat vagy gyülekezetünk  számlájára lehet  utalni, a megjegyzés rovatban "Nagydobrony "  megjelöléssel, vagy  vasárnaponként  az erre a célra kihelyezett "Nagydobrony támogatására"  feliratú borítékokba téve a perselyekbe lehet elhelyezni. 
 
Az utaláshoz szükséges  adatok:
Biai Református Egyházközség
Bankszámlaszám:  10403208 50526575 89871008
 
Bátorítson bennünket a segítségnyújtásra Isten igéje: 
"Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be  a Krisztus törvényét. (Gal 6,2.)
 
Testvéri üdvözlettel és köszönettel:
 
Molnár Sándor 
lelkipásztor