Biai Református Általános Iskola
"Ragyogjon a ti világosságotok" (Mt 5, 16)

Híreink

A Magyar Kultúra Napja 2021

2021-01-22
A gondosan megválasztott környezetbe helyezve új értelmet nyertek a felsős diákok által kitett részletek, amit az osztályok irodalomkönyveiből válogattunk. Megfogalmazódtak a legrejtettebb vágyak, érzések, vélemények. A vezetőség ajtajára például ezek a sokat sejtető mondatok kerültek: „Jó az, Isten jót ad.” „Én meg ide jöttem feladni tettemet,/ S várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet.”  (Arany János: Toldi)   „...a hazám is büszke lehet rám...” (Jannus Pannonius: Pannónia dicsérete), a tanári bejáratán befele: „Rémlik, mintha látnám...” (Arany János: Toldi), „Hagyj el engemet;/ mert ez a keménység / úgyis eltemet.” (Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez), a tanáriból kifele pedig ezt olvashatjuk: „óh, végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege!” (Balassi Bálint: Egy katonaének).
Az alsós osztályok és az ötödikesek egy-egy mesét dolgoztak fel. Először a nyomtatott illusztráció darabkáit keresték meg, ebből kirakták a művet, majd meghallgatták. Tablót készítettek a különböző fázisrajzok, képek segítéségével a történet mozzanatait rögzítették.
A kicsit rendhagyó magyarórák mellett minden szaktantárgy bekapcsolódott kultúrtörténeti kiselőadásokkal, így magyar találmányok, tudományos eredmények, zeneművek sokasága kerülhetett szóba a nap, sőt a hét során.
Köszönjük az értékes pillanatokat!
A Szervezők nevében: Szereczné Hegedűs Rita